Yaşam

2021-2022 Öğretim Yılı Öğrenci Bursu Veren Bütün Vakıf ve Kurumlar

Ülkemizde maddi durumu kötü olan ailelerin çocuğunu kazandığı okula göndermekte zorluk çektiği bir gerçektir.

Aşağıda 2021-2022  öğretim yılında burs veren bazı kurum vakıf ve burs veren iş adamlarının listesini bulacaksınız.

 1. Afyon Eğitim Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı veya Afyonkarahisar doğumlu ön lisans öğrenimi gören öğrencilere dokuz ay (Ekim – Haziran) boyunca burs vermektedir. Burs için müracaat edenlerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) haricinde burs almamaları gerekmektedir.

 

 1. Ahlat Kültür Ve Eğitim Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Başarılı ve eğitimi sürdürmek için maddi desteğe ihtiyacı olup anne ya da babası Bitlis ili veya ilçe nüfusuna kayıtlı olan fakülte ve yüksekokul öğrencilerine burs verilmektedir. Üstün Başarı Burs Programı ile YKS puan türlerinden herhangi birinde ilk 20.000 sıralamasına girmiş öğrenciler, Ertuğrul Gazi Burs Programı ile Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi,Spor Bilimleri Fakültesine bağlı bölümlere yerleşen öğrenciler, Halime Hatun Burs Programı ile Eğitim Fakülteleri, Dil Tarih ve Coğrafya ,Güzel Sanatlar,Hemşirelik,Sağlık Bilimleri Fakülteleri bölümlerine yerleşen kız öğrenciler, Prof. Dr. Fuat Sezgin Burs Programı ile Mühendislik Fakültesi,Mimarlık,Tıp Fakültesi,Diş Hekimliği, Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi,Fen Fakültesi,Ziraat Fakültesi ilgili Bölümlerine yerleşen öğrenciler burs alabilmektedir.

 

 1. Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) 2021-2022  Öğrenci Bursu: İlk, orta, lise öğrenimini Hatay’da yapmış ve herhangi bir şehirde okuyan üniversite öğrencilerine ilk, orta, lise öğrenimini nerede yaptığı fark etmeksizin Eskişehir’de okuyan üniversite öğrencilerine burs vermektedir.

 

 1. ALS/MNH Derneği 2021-2022  Öğrenci Bursu: Yüksekokul ve meslek yüksekokulunda okumakta olan anne veya babası ALS hastası olan öğrencilere eğitim bursu vermektedir.

 

 1. Aktaş Eğitim Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak, doktora ve araştırma bursları dışında, 26 yaşından büyük olmamak, askerlik ile ilişkisi olmamak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak, başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olmak) şartları aranmaktadır. Kimsesiz ve aynı zamanda malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan adaylara ve yetim, öksüz veya anne-baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanınır.

 

 1. Anadolu Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Yurt içindeki eğitim kurumlarında lisans seviyesinde devlet üniversitelerini kazanmış, (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır) ya da vakıf Üniversitelerine  %100 başarı bursu ile yerleşmiş olma kriterleri aranmaktadır. Farklı kurumlardan alınan burslar başvuruya engel teşkil etmez, birden fazla burs alınmasına imkan tanır.

 

 1. ATEG Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: T.C. vatandaşı olmak, teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak, 24 yaşından büyük olmamak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak, bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak şartları aranmaktadır.

 

 1. Atlas Sağlık Eğitim Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Lisans düzeyinde üniversite bursu İçin 25 yaş ve altında, yüksek lisans bursu için 30 yaş altında olmak, İzmir ve Manisa illerindeki üniversitelerden birine  kayıt yaptırmış olmak şarları aranmaktadır. Burs verilmeyen öğrenciler 2021-2022  Öğrenci Bursu:   Vakıf ve özel üniversite öğrencileri, açıköğretim öğrencileri, önlisans programı öğrencileri, uzaktan öğretim öğrencileri, devlet üniversitelerinin ücretli programlarına devam eden öğrenciler, lise sonrası başka bir programı bitirmiş öğrenciler. Öncelik tanınacak öğrenciler 2021-2022  Öğrenci Bursu: Tıp fakültesi öğrencileri, hukuk fakültesi öğrencileri, eğitim fakültesi öğrencileri, kamu yönetimi öğrencileri, kız öğrenciler, engelli öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, ülkemizi sanat ve spor alanında milli takım düzeyinde temsil etmiş olan öğrenciler

 

 1. Başbakanlık VGM Bursu 2021-2022  Öğrenci Bursu:  2021-2022  yılı Başbakanlık VGM Bursu; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilköğrenim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine verilen karşılıksız burstur. Yükseköğrenim öğrencilerine 8 ay, ortaöğretim öğrencilerine 9 ay boyunca verilmektedir.

 

 1. Bereket Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Maddi durumu yetersiz lisans öğrencilerine burs vermektedir. Öğrencinin, öğrenim görmelerine yetecek düzeyde maddi imkâna sahip olmaması, düzenli gelir sağlayacak herhangi bir işte çalışması halinde ise elde ettiği gelirinin geçiminin yanında öğrenimini de karşılayacak miktarda bulunmaması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

 

 1. BETAV 2021-2022  Öğrenci Bursu: Burs başvurusunda bulunanın kendisi ve/veya ebeveynlerinin Bitlis doğumlu olması, yurt içinde dört yıllık devlet üniversitesi kazanılmış olması, BETAV bursundan, başka kardeşinin burs almıyor olması şartlarını aramaktadır. Bu kurum burs başvurusunu E-Bursum üzerinden almaktadır.

 

 1. Beykoz Gümüşsuyu Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: İstanbul ili Beykoz ilçesinde ikamet ediyor olmak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak şartları aranmaktadır. Geçen dönem burs alanlar için 2021-2022  Öğrenci Bursu:  Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,8, veya 100 üzerinden 70 olmak (Mühendislik fakültelerinin başarı ortalaması farklı değerlendirilebilir.) şartları aranmaktadır. 2 yıllık okul öğrencileri, açık öğretim öğrencileri, %100 burslu olmayan özel üniversite öğrencileri, uzaktan öğretim öğrencileri, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, aynı aileden bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler, gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler burstan faydalanamamaktadır.

 

 1. Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç) ve ara sınıflar için de genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak şartları aranmaktadır. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir. Devam edilen öğretim yılındaki alınmayan ders başarısız sayılacaktır.)

 

 1. Bolu Bağışçılar Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Bolu ile bağı olan (Bolu doğumlu, anne veya babası Bolu doğumlu, Bolu’da ikamet eden, Bolu’da çalışan, Bolu’da ortaöğretimini tamamlamış kişiler Bolu ile bağı var sayılır. Bolu ilçeleri de dahil), ceza almaması, öğrenciye yakışmayan davranışlarda bulunmaması, 2.00 veya 2.00 nin üstünde notla sınıfını geçmesi şartları aranmaktadır. Bursiyerleri vakıftan başka ancak bir kurumdan burs alabilir, birden fazla almamalıdır. Vakıf ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstren, uzaktan öğretim lisans programlarında okuyanlar vakfın burslarından yararlanamaz. Başarı özel bursu, şartlı bağış bursları ve şartsız bağış bursları olmak üzere 3 çeşit bursları vardır.

 

 1. Borusan Kocabıyık Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Üniversite bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç.)

 

 1. Çağdaş Eğitim Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: T.C Vatandaşı olmak, aile gelir düzeyi düşük ve ihtiyaç sahibi olmak, İstanbul il sınırları içinde okuyor olmak, ara sınıflarda okuyan öğrencilerin not ortalaması en az 2.00 olması ve alttan dersi olmamak ve vakıf üniversitelerinde okuyanların %100 burslu olması şartları aranmaktadır.

 

 1. Çelikel Eğitim Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olmak, merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde şu başarı sıralamaları dâhilinde olmak 2021-2022  Öğrenci Bursu: Sayısal Puanı 2021-2022  Öğrenci Bursu:  İlk 30.000’e girenler (30.000 dâhil), Eşit Ağırlık Puanı 2021-2022  Öğrenci Bursu:  İlk 15.000’e girenler (15.000 dâhil), Sözel Puanı 2021-2022  Öğrenci Bursu:  İlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil), Dil Puanı 2021-2022  Öğrenci Bursu:  İlk 5.000’e girenler (5.000 dâhil), TYT Puanı 2021-2022  Öğrenci Bursu:  İlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil) ve ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olmak şartları aranmaktadır.

 

 1. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 2021-2022  Öğrenci Bursu: Şubeleri  olan illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak, (şube listesi için tıklayınız) KYK hariç, başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs almamak, ara sınıflar için genel not ortalaması en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olma şartları aranmaktadır. Açık Öğretim’de okuyanlar, uzaktan öğretim görenler, özel üniversitede  okuyanlar, devlet üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar ve 01.01.1993’ten önce doğanlar başvuramaz.

 

 1. Darüşşafaka Cemiyeti 2021-2022  Öğrenci Bursu: Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Lisesinden mezun olarak üniversiteye devam eden mezunlarına karşılıksız burs desteği sağlamaktadır. Bursiyerlerin tespitinde esas alınan ölçütler, burs miktarları ve bursun devamıyla ilgili koşullar Darüşşafaka Cemiyeti’nin hazırladığı yönetmelik hükümlerince belirlenmekte ve her yıl yapılan çağrılar yoluyla mezunlarına duyurulmaktadır. Burs miktarları, mezunlarının üniversite giriş sınavı dereceleri ve üniversite öğrenimleri süresince gösterdikleri akademik başarıya göre farklılık göstermekte ve burslar eğitim yılı boyunca 9 ay süreyle verilmektedir.

 

 1. Dem Derneği 2021-2022  Öğrenci Bursu: Eğitim Destek Bursu Fonu ile sağır ve işitme engelli öğrenciler içindir. Öğrencinin tespit edilmiş, sağlık kurulu raporu ile kanıtlanabilir işitme kaybının olması. İstanbul’da ikamet etmesi şartları aranmaktadır. Bu kurum burs başvurusunu E-Bursum üzerinden almaktadır.

 

 1. Eget Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Türkiye genelinde lisans düzeyinde öğrenim gören, görecek olan ve görmeye hak kazanmış; ancak öğrenimine maddi imkansızlıklar nedeniyle devam etmekte zorlanan öğrencilere geri ödemesiz burs vermektedir. Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 notunu tutturmuş, bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve EGET Vakfı yönetim kurulunun onaylayacağı bir kurum ya da sivil toplum kuruluşunda, yılda 3 (üç) gün, bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmayı kabul etme şartları aranmaktadır. İki senelik meslek yüksekokulundan dikey geçiş sınavı ile 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de EGET Vakfı bursuna başvurabilirler.

 

 1. Elginkan Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Vakfın burs programında yer alan üniversiteler İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi’dir.

 

 1. Erenköy Kız Liseliler Derneği 2021-2022  Öğrenci Bursu: Devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyan kız öğrencilere burs vermektedir. Bursun devamlılığı için not ortalamasının en az 2.5 olması tercih nedenidir. Sadece Erenköy Kız Lisesi ve Erenköy Kız Anadolu Lisesi değil başka okulların mezunu kız öğrencilere de burs verebilmektedir. Bu kurum burs başvurusunu E-Bursum üzerinden almaktadır.

 

 1. Eyüp Dostları Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Bursiyer adayı öğrenci ve ailesinin Eyüp semti ile bağlantısı olması gerekmektedir. Bursiyer adayı öğrenci, gelecek vadeden bir başarı ve not seviyesinde olmalıdır. Öğrencinin genel not ortalaması, en az 100 üzerinden 70 veya 4.0 başarı puanı üzerinden 2,8 ya da belirlenen notun eşdeğeri olmalıdır. Üniversiteye yeni giren öğrencilerin başarı düzeyleri, LYS, YKS taban puanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. KYK hariç başka bir burs almaması ve başka bir aile üyesinin EDV bursu alıyor olmaması gerekmektedir.

 

 1. Garip Zeycan Yıldırım Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: ‘Üstün Başarı ve Yetenek Bursları’, ‘Yabancı Dil Bursları’, ‘Yurt Dışı Eğitim’ ve  ‘Engelli Öğrenciler Bursu’ olmak üzere 4 adet lisans bursları vardır. Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Vakıf tarafından verilen burslardan birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara vakıftan burs verilmez. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)

 

 1. Gürsoy Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Yurt içindeki eğitim kurumlarında önlisans ve lisans seviyesinde, tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler burstan yararlanabilir. T.C. Vatandaşı olmak, maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak, devlet üniversitelerini kazanmış olmak şartları aranmaktadır. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programlarında okuyanlar burstan faydalanamaz.

 

 1. Hayat Sende Derneği 2021-2022  Öğrenci Bursu: Hayat Sende Derneği destekçileri tarafından devlet koruması altında yetişen çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan gençlere geri ödemesiz burs vermektedir.

 

 1. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) 2021-2022  Öğrenci Bursu: İELEV bursuna başvuru yapmak için İstanbul Erkek Liseli olma şartı yoktur. Diğer eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler de bu bursa başvuru yapabilir.

 

 1. İzmit Burs Derneği (İzburs) 2021-2022  Öğrenci Bursu: Bursiyer öğrencilere, ödemeler aylık olarak 1 Eylül – 1 Haziran arası toplam 9 ay yapılır. Ayrıca burs almaya hak kazananan öğrencinin bursu mezun olana kadar devam eder, tek koşul yıllık ders başarısıdır. 1 yıl içerisinde maksimum 2 dersten başarısız olma hakkı tanınır. Aksi halde bursu kesilir. Her yıl sonunda öğrenci transkript bilgilerini yeni dönem başlamadan önce info@izburs.com adresine göndermek zorundadır.

 

 1. Köksal Eğitim Vakfı (KEV) 2021-2022  Öğrenci Bursu: KYK hariç hiçbir bursu kabul etmemektedir ve 25 yaşını geçenlere burs vermemektedir. KEV bursları karşılıksızdır ve lisans öğrencilerine verilmektedir.

 

 1. Liay Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Lisans öğrencisi olmak, İstanbul’da bulunan bir devlet üniversitesinde okumak ya da özel bir üniversitede 100% burslu öğrenci olmak şartları aranmaktadır.

 

 1. Macahel Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Ailesinin Artvin Camili (Macahel) Yöresi kütüğüne kayıtlı olması, anne veya babasının Artvin Camili (Macahel) Yöresi kütüğüne kayıtlı olması ya da mensup olması, üniversitelerin örgün öğretim yapan (açıköğretim hariç) lisans programlarını kazanıp kaydını yaptırması veya okula devam etmesi, gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması, üniversiteyi devam eden öğrencilerin başarılı olması şartları aranır.

 

 1. Malatya Eğitim Vakfı (MEV) 2021-2022  Öğrenci Bursu: Malatya Eğitim Vakfı ülke genelinde maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermektedir. Bursiyerler MEV’in burs komitesinin değerlendirmesi sonucunda belirlenir.

 

 1. Manisa Eğitime Katkı Derneği 2021-2022  Öğrenci Bursu: Celal Bayar Üniversitesi’nde veya Manisa ili dışında okuyan Manisalı öğrenciler ve başka ilden gelmiş olan Celal Bayar Üniversitesinde okuyan öğrenciler bursa başvurabilir.

 

 1. Mehmet Zorlu Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Burs kapsamında belirlenmiş devlet üniversiteleri, devlet konservatuarları ile %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyan, başarı ve ihtiyaç kriterini karşılayan öğrencilere verilen burslardır. Sadece İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verilmektedir. Mehmet Zorlu Vakfı’nın burs verdiği okullara bu listeden ulaşabilirsiniz.

 

 1. NEF Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak ( KYK kredisi, şehit ve gazi çocukları, %40 ve üzeri engelli raporu olanlar ve devlet koruma ve bakım altında yetişen adaylar hariç), aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması, ara sınıfta okuyan öğrenciler için genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,0 olması ve bir üst sınıfa geçiş hakkına sahip olmak, sosyal sorumluluk çalışmalarına gönüllü katılım istemek ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak şartları aranmaktadır. Lisans öğrencilerine verilmektedir. Hazırlık sınıfları başvuruya dahil değildir. On öğrencilerine verdikleri “Yıldız Çocuk Bursu” ile öğrencilerin eğitim hayatı boyunca verilen tam kapsamlı eğitim desteğinin yanı sıra sosyal zekalarını da geliştirecek aktivitelere katılmalarına destek verilmektedir. Verilen burslar kesintisiz 12 ay boyunca devam etmektedir. Bursiyerleri arasında, her yıl o eğitim döneminde en başarılı olan öğrencileri de dönem sonunda 1.500 TL’lik “Üstün Başarı Bursu”verilmektedir.

 

 1. Nevvar Salih İşgören Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu:  Nevvar Salih İşgören Vakfı, kurulduğu günden beri gerek İzmir için yaptıkları çalışmalar gerek öğrenciler ve şehit ailelerine sağladıkları destekler ile adlarında sıkça söz ettirmektedir. Yeni dönemde de öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlayarak aydınlık bir gelecek inşa etmek için çalışmaktadırlar. Vakıf; ilk ve orta dereceli öğrencilere, üniversite öğrencilerine, şehit ve gazi yakınlarına burs vermektedir. İlgili burs vasfını taşımak dışında bir ön koşul bulunmaktadır.

 

 1. Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 2021-2022  Öğrenci Bursu: Burs Üniversitelerin; Mühendislik, Mimarlık, Tıp Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören/görecek olan Öğrencilere verilmektedir. İkametgâhının Orhangazi olması ve üniversite öncesi öğrenimini büyük kısmını Orhangazi’de tamamlamış olmak (Orhangazi ilçe sınırları esas alınacak), öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda olması, burs alacak öğrencinin aile toplam gelirinin asgari ücretin iki katının altında olması ve ispatı şartları aranmaktadır. Yüksek öğretimde okuyan iki kardeşten ikisinin de başvurması halinde sadece bir kardeşe burs verilecektir.

 

 1. Hüsnü M. Özyeğin Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu:  Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, kurulduğu 1990 yılından itibaren özellikle sağlık ve eğitim alanlarında faaliyetler göstermiş köklü bir kurumdur. Günümüzde de öğrencilere burs desteği sağlayan Özyeğin Vakfı’nın 2018-2019 dönemi için olan burslarını sizin için ele aldık! Özyeğin Vakfı, yurt içi ve yurt dışında eğitim gören, maddi desteğe ihtiyaç duyan parlak öğrencilere burs imkânı sağlamaktadır. Özyeğin Vakfı sadece üniversite bursu vermektedir ve doğrudan burs başvurusu almamaktadır. Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler kendi okullarındaki burs ofisleriyle iletişime geçip gerekli belgeleri onlara teslim etmelidirler. Burs ofisi öğrencilerle Özyeğin Vakfı arasında köprü görevi görür.

 

 1. Rönesans Eğitim Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Lisans öğrencilerine burs verilmektedir. Ara sınıflarda olan adaylar için 2021-2022  Öğrenci Bursu: Genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden, en az 2,00 olup; bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak, aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak, herhangi bir kurumdan maaş ya da ücret almıyor olmak, (Eğitimi ile ilgili zorunlu stajları kapsamında alınan ödemeler hariç.), aynı aileden REV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması şartları aranmaktadır.

 

 1. Rumeli Eğitim Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Devlet üniversitelerinde önlisans ve Lisans öğrenimi yapan öğrencilere burs vermektedir. Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve eklemeli başarı not ortalaması 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50/4.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 65 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

 

 1. Sabancı Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Üniversite giriş sınavında başarılı olmuş öğrencilere ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir. Görme, ortopedik ve işitme engelli olup yurt içinde üniversitelere en üst sıralarda yerleşmiş öğrencilere de burs kontenjanı açmaktadır.

 

 1. Sıtkı Koçman Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Muğla il merkezinde Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde okuyan öğrenciler başvurularını “Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi No 2021-2022  Öğrenci Bursu:  25/2 Kötekli / MUĞLA adresindeki Sıtkı Koçman Vakfına şahsen, Muğla ilçelerindekiler eğitim gördüğü Okul Yönetimi aracılığı ile, diğer illerde okuyan üniversite öğrencilerinin başvuruları posta yolu ile kabul edilecektir.

 

 1. Şavşat Kültür Turizm Ve Dayanışma Derneği 2021-2022  Öğrenci Bursu: Aslen Şavşatlı olma şartını aramaktadır.

 

 1. Tekfen Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Tekfen Vakfı’ndan burs alan bir öğrenci KYK öğrenim kredisinden faydalanabilir ancak KYK geri ödemesiz bursundan faydalanamaz. Ayrıca başka bir kurum ya da STK’dan burs alamaz. Başvuru sahibinin ailesinde en yüksek gelir sahibi kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (mesai hariç) 63.880 TL ve altında olması şartı aranır ve aile gelir kriterine uyan öğrencinin başvurusu, Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notuna göre değerlendirmeye alınır.

 

 1. Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2021-2022  Öğrenci Bursu: 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil),  öğrenciler faydalanabilmektedir. Bu şartlarla birlikte öğrencilerin genel not ortalamasının en az 2,50 olması, (Not ortalaması uygun olanlar 3’ten fazla başarısız dersi varsa burs alamaz)  hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve başarılarını okullarından alınacak resmi belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 1. Türkiye Engelliler Vakfı (TESYEV) 2021-2022  Öğrenci Bursu: Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olmamalıdır. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir). Kayıt olunan yılda  başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır. (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf önlisans öğrencileri hariç.)

 

 1. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 2021-2022  Öğrenci Bursu: Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Atatürk İlkelerine bağlı, belirttikleri amaçlara uygun, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, devlet  üniversitesi, 4 yıllık yüksekokul ve meslek yüksekokulu kız öğrencilerine yükseköğrenim bursu vermektedir.

 

 1. Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) 2021-2022  Öğrenci Bursu: TYSD bursu, yalnızca üniversite 1. sınıfa başlayan öğrencilere verilir. Bunun yanında herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

 

 1. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 2021-2022  Öğrenci Bursu: Maddi imkanları kısıtlı, akademik ve sosyal başarısı yüksek Toplum Gönüllüsü gençlere yönelik Gençlik Bursları, sayısal bölümlerde okuyan, kısıtlı imkanlarla eğitim hayatlarına devam etmek durumunda olan kadın öğrencilere destek olan Kardelenler Bursu, öğretmenlerimizin üniversiteli çocuklarına destek olmayı amaçlayan Öğretmen Çocukları Bursu‘yla binlerce gencin hikayesine ortak olarak, hayallerini gerçekleştirmeleri için katkıda bulunuyorlar. TOG’dan burs alabilmek için gönüllüsü olmak ve projelerine katılmak zorunludur.

 

 1. Türk Böbrek Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Organ nakli olmuş öğrenciler, gerekli başarı ve disiplin durumunu sağlamaları koşuluyla burs alabileceklerdir. Burs almaya devam eden öğrenciler her yıl en az bir defa vakıf merkezinde yapılacak toplantıya katılmak zorundadır. Burs alan öğrencilerin, Türk Böbrek Vakfı tarafından kamu yararına gerçekleştirilen etkinliklere gönüllü olarak katılmaları beklenir.

 

 1. Türk Petrol Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde öğrenim görüyor olma, 2.sınıf veya daha üst sınıflarda okuyor olma, alt sınıftan dersi bulunmama, not ortalaması 2.80/4.00 ya da 70/100 üzeri olma, herhangi bir sebeple disiplin cezası almamış olma, öğrenim kredisi hariç başka yerden burs almıyor olma şartları aranır.

 

 1. Vehbi Koç Vakfı (VKV) 2021-2022  Öğrenci Bursu: Başvuru koşulları; başarı notunun en az 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden ise 2,50olması, karşılıksız burs almıyor olmak, burs devam koşulları; yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması, önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması, bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması, başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması şartları aranmaktadır.

 

 1. Yakamoz Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği 2021-2022  Öğrenci Bursu: Burs Verilmesinde Öncelikli Öğrenciler 2021-2022  Öğrenci Bursu:  Başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrenciler ve yetim, öksüz veya anne ve baba ayrı öğrencilerdir. Burs alan bir öğrencinin tüm öğrenimini boyunca burs devamlılığı koşulları 2021-2022  Öğrenci Bursu:  Her yıl başarılı olması (Bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması) ve bunu her yarı dönemde belgelemesi, Başka vakıftan veya kurumdan burs almaması, disiplin suçu işlememiş olması, savcılık tarafından hakkında soruşturma açılmamış olması gerekmektedir.

 

 1. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 2021-2022  Öğrenci Bursu: Lise ve dengi mesleki teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olup yüksek öğretim kurumlarına lisans eğitimi düzeyinde kayıt yaptırmış olmak ve doğum yeri Yalova olması veya en az orta öğrenimini Yalova’da tamamlamış olması (Yalova ili sınırları esas alınarak) şartlarını aramaktadır.

 

 1. Yamantürk Vakfı 2021-2022  Öğrenci Bursu: Şehit veya Gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları öncelikli olmak üzere; Güriş Grup Şirketlerine ait iş yerlerinin bulunduğu illerde (Ankara, İstanbul, Aydın/Germencik- İncirliova, Afyon/Dinar-Sandıklı Antakya/İskenderun-Belen Şenköy, Mersin/Mut, Artvin/Borçka ve Yusufeli, Edirne/Uzunköprü, Tekirdağ/Hayrabolu, Kırklareli/Üsküp, Osmaniye/Kadirli, Kırıkkale/Kalecik, Muğla/Menteşe, Giresun/Espiye, Sivas/Şarkışla ve Çanakkale/Ayvacık) ikamet etmesi, bir başka kuruluştan ve / veya KYK’dan burs / kredi almıyor olması şartları aranmaktadır. Bu vakfın bursunda 2., 3. veya 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilir.

 

 1. Yarının Umutları Derneği 2021-2022  Öğrenci Bursu: Birlikte çalıştıkları ÇYDD şubelerinin olduğu il veya ilçelerde öğrenim gören öğrencilere burs vermektedir. ÇYDD şubeleri bulunan il ve ilçeleri görmek için buraya tıklayınız.

 

 1. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) 2021-2022  Öğrenci Bursu: Ailesi kırsal kesimde ikamet ediyor olan, anne ve babadan birisi veya ikisi de hayatta olmayan, parçalanmış bir aileden olan (öncelik koşulu), başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanan öğrenciler burstan faydalanabilir. Özel ve vakıf üniversiteleri, ikinci öğretim ve İstanbul dışındaki üniversite öğrencilerinin burs başvurusu kabul edilmemektedir.Kaynak: KamuAjans

admin

Severek yazdığım, sizlerle dertleştiğim mekan burası. Hayattan zevk alarak yaşamak mı istiyorsun? Bi yere gitme. Zevosis'i takip et.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu